مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- بانک ها و نمایه نامه ها
بانک ها و نمایه نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۳ | 
این مجله در پایگاههای اطلاعاتی ذیل نمایه می شود:
 ISCChemical Abstracts Service (CAS)IMEMR-EMROIndex CopernicusOpen Academic Journals IndexSIDGoogle ScholarUniversal Impact FactorMagiranIranMedexSrlstDOAJDRJIEbsco
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
http://journal.skums.ac.ir/find.php?item=1.68.32.fa
برگشت به اصل مطلب