مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- اخبار نشریه
تغییر مجله از فصلنامه به دو ماهنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به استحضار می رساند انتشار مجله علمی_پژوهشی این دانشگاه به دلیل استقبال بی نظیر پژوهشگران محترم از ابتدای سال 90 با اخذ مجوز از کمیسیون نشریات کشور با مجوز شماره 4321/704 مورخ 30/9/89 از فصلنامه به دو ماهنامه تغییر پیدا کرد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
http://journal.skums.ac.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب