مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- اخبار نشریه
انتشار مجله به صورت الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با اخذ موافقت از اداره کل ارشاد اسلامی استان و کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور انتشار این مجله از ابتدای سال 1390 به صورت الکترونیکی خواهد بود.پژوهشگران محترم جهت کسب اطلاع بیشتر با دفتر مجله تماس بگیرند. 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
http://journal.skums.ac.ir/find.php?item=1.43.20.fa
برگشت به اصل مطلب