مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- اخبار نشریه
ثبت کارآزمایی بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می رساند پذیرش، داوری و چاپ مقالات کارآزمایی بالینی منوط به ثبت آن در مرکز کارآزمایی بالینی ایران به آدرس WWW.IRCT.IR می باشد.لذا در صورتی که در قسمت مواد و روش کار مقاله به شماره ثبت در این مرکز اشاره شود ، مقاله برای انجام مراحل داوری پذیرش خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
http://journal.skums.ac.ir/find.php?item=1.43.19.fa
برگشت به اصل مطلب