مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به منظور بالا بردن سطح آ گاهی و نیز آموزش و انتقال موازین علمی، پژوهشی انجام شده بــه سایر همکاران اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. ضمن دعوت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم جهت ارسال مقالات علمی توجه عزیزان را به منظور تسریع در پذیرش مقالات به نکات زیر جلب می نماید.

  - این مجله، صرفاَ یک مجلــه علمی - پزشکی است و منحصراً مقـــالات با موضوعات اختصاصی پزشکی، بهداشت، علوم بالینی، علوم پایه، روانشناسی، پرستاری و سایر موضوعات مرتبط  را چاپ می نماید. مقالات قابل پذیرش به ترتیب اولویت شامل : مقالات مروری، مداخله ای که به صورت تحلیلی، اپیدمیولوژیک، توصیفی، گزارش موردی و مطالعات کیفی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
http://journal.skums.ac.ir/find.php?item=1.42.24.fa
برگشت به اصل مطلب