مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- درباره نشریه
درباره نشریه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                                            

     دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به منظور بالا بردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال موازین علمی، پژوهشی انجام شده بــه سایر همکاران اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. ضمن دعوت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم جهت ارسال مقالات علمی توجه عزیزان را به منظور تسریع در پذیرش مقالات به نکات زیر جلب می نماید.

  - این مجله (دوماهنامه)، صرفا یک مجلــه علمی - پزشکی است و منحصراً مقـــالات پزشکی را (در هر زمینه) چاپ می نماید. مقالات قابل پذیرش به ترتیب اولویت شامل : مقالات مروری، مداخله ای که به صورت تحلیلی، اپیدمیولوژیک، توصیفی، گزارش موردی و مطالعات کیفی می باشد.

این مجله در پایگاههای اطلاعاتی ذیل نمایه می شود:
1- سایت ایندکس کوپرنیکوس به آدرس(www.indexcopernicus.com)
2- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (www.isc.gov.ir)
3- ایندکس مدیکوس مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی (IMEMR)
4- بانک اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com)
5- پژوهشگران سلامت (www.Iranmedex.com)
6- کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز (www.srlst.com)
7- اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (www.sid.ir)

8- googlescholar

9- Open Academic Journals Index

10-Chemical Abstracts Service (CAS)

AWT IMAGE

  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهرکرد

  ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تلفن: 03833342414، نمابر: 03832221669، وب سایت: www.skums.ac.ir

  مدیر مسئول: دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری

  استاد گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد Email:mchalesh@yahoo.com

AWT IMAGE

 سردبیر: دکتر محمود رفیعیان

 استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد Email: rafieian@yahoo.com

AWT IMAGE

  مدیر مجله : سیف اله بخشی Email: se_bakhshi@yahoo.com

  مسئول امور دفتری و ارتباطات : محبوبه صالحیان

  مؤسسه تأمین کننده اعتبارات مالی: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  نشانی پست الکترونیک:  majalleh_skums@yahoo.com وب سایت: www.skums.ac.ir/journal

  نشانی: شهرکرد، بلوار کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت پژوهشی، دفتر مجلات دانشگاه.

  صندوق پستی: 137-88155،

  تلفن: 33349509-038

  نمابر: 33349509-038

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
http://78.39.35.44/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب