:: دوره 14، شماره 5 - ( آذر و دي 1391 ) ::
دوره 14 شماره 5 صفحات 63-73 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر تمرین ورزشی منظم بر کیفیت دیالیز، آتروفی عضلانی و عملکرد جسمانی بیماران همودیالیزی در حین دیالیز
زهرا ریاحی، فهیمه اسفرجانی* ، سید محمد مرندی، احمد بیات، نوید کلالی
2گروه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، f.esfarjani@yahoo.com
چکیده:   (9934 مشاهده)
زمینه و هدف: سبک زندگی غیر فعال و عوارضی همچون آتروفی عضلانی و ضعف عضلانی از جمله مشکلات بیماران همودیالیزی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرینات ورزشی بر کیفیت دیالیز، آتروفی عضلانی و عملکرد جسمانی بیماران همودیالیز می باشد. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 30 بیمار همودیالیزی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی تمرینات ورزشی فزاینده را با دوچرخه به مدت 20 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه انجام دادند. کیفیت دیالیز با نمونه گیری خونی قبل و بعد از دیالیز جهت تعیین شاخص های کیفیت دیالیز (Kt/v) و میزان کاهش اوره (URR)، آتروفی عضلانی به وسیله آنتروپومتری و چربی زیر پوستی و عملکرد جسمانی به وسیله آزمون 2 دقیقه راه رفتن ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی و کوواریانس در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در گروه تجربی، آتروفی عضلانی از 57/56 به 37/59 سانتیمتر و عملکرد جسمانی از 87/132 به 27/165 متر افزایش معنی داری نشان داد (05/0>P) اما در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد. کیفیت دیالیز در هر دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد (05/0< P). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که انجام تمرین ورزشی منظم در حین دیالیز در بیماران همودیالیزی باعث افزایش عملکرد جسمانی و کاهش آتروفی عضلانی می شود ولی بر کیفیت دیالیز آنها تاثیر معنی داری ندارد. با توجه به نتایج بدست آمده تمرینات ورزشی می تواند در حین دیالیز به عنوان یک فرآیند درمان برای کاهش اثرات دیالیز مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: آتروفی عضلانی، عملکرد جسمانی، کیفیت دیالیز، همودیالیز.
متن کامل [PDF 215 kb]   (1817 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۲/۱/۱۱


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 5 - ( آذر و دي 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها