:: دوره 13، شماره 4 - ( مهر،آبان 1390 ) ::
دوره 13 شماره 4 صفحات 28-34 برگشت به فهرست نسخه ها
تجزیه و تحلیل ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سید علی اکبر احمدی، حسین مبارکی* ، محمدرضا دارائی، یاشار سلام زاده
Health Care Administration Dept., Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. ، hmobaraki43@yahoo.co
چکیده:   (11415 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و رقابت روزافزون، تنها سازمان‌هایی امکان بقا خواهند داشت که ارتقاء بهره‌وری را با استفاده از خلاقیت کارکنان در دستور کار خود قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش فرهنگ‌سازمانی در ارتقای خلاقیت‌کارکنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 437 نفر از کارکنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستـــای اهداف پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه خلاقیت رندسیپ و پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی جعفری‌نیا استفاده گردید. داده های به دست آمده به کمک آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (351/0=r، 01/0P<). رابطه بین میزان خلاقیت کارکنان و سطح تحصیلات مثبت و معنادار بود (305/0=r، 01/0P<). ولی ارتباط معناداری بین سابقه خدمت و جنسیت با میزان خلاقیت کارکنان وجود نداشت. نتیجه‌گیری: سازمان‌ها می‌توانند با توافق بر سر ارزش‌ها و باورهای موجود در سازمان (فرهنگ سازمانی)، تطابق با تغییر، هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خلاقیت کارکنان کمک نمایند و برنامه‌ریزان نیز نمی‌توانند اساس و معیار افزایش خلاقیت افراد را، بدون توجه به فرهنگ سازمانی پایه‌ریزی نمایند.
واژه‌های کلیدی: خلاقیت، فرهنگ سازمانی، کارکنان
متن کامل [PDF 202 kb]   (2786 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر
دریافت: ۱۳۹۰/۷/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۱


XML   English Abstract   Printدوره 13، شماره 4 - ( مهر،آبان 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها