:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1384 ) ::
دوره 7 شماره 1 صفحات 68-73 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر اسپری لیدوکائین در کاهش درد و استفراغ بعد از تانسیلکتومی
احمد رضا اخوت* ، مرضیه میر محمد صادقی، مهرداد رقاع
ENT Dept., Isfahan Univ. of Med. Sci ، Email:m-mirmohamad sadeghi@Med.mui.ac.Ir
چکیده:   (9508 مشاهده)
زمینه و هدف: تانسیلکتومی (tonsillectomy) یکی از شایعترین اعمال جراحی است که با عوارضی نظیر استفراغ و درد همراه می باشد. در این مطالعه اثر اسپری لیدوکائین در کاهش عوارض مذکور بررسی شده است. روش مطالعه: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور می باشد که در طی پنج ماه روی 100 بیمار که با رعایت تصادفی سازی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده بودند انجام گرفت. در گروه مورد بلافاصله بعد از اتمام تانسیلکتومی در بستر لوزه اسپری لیدوکائین 10% mg/kg)4) و در گروه کنترل همان حجم اسپری نرمال سالین به عنوان دارونما استفاده شد. مقدار استامینوفن مصرفی توسط بیماران در سه روز بعد از عمل در پرسشنامه هایی ثبت شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار دفعات مصرف استامینوفن بر حسب mg/kg/day در گروه کنترل به ترتیب 43/1±01/3، 62/1±80/2 و 2/1±86/1 در روز اول، دوم و سوم بعد از عمل محاسبه شد و در گروه مورد این مقادیر به ترتیب 92/0±3/1، 02/1±07/1 و 83/0±94/0 بدست آمد. میانگین و انحراف معیار مقدار مصرف استامینوفن بر حسب mg/kg/day در گروه کنترل در روزهای اول و دوم و سوم بعد از عمل به ترتیب 02/13±93/28، 40/12±46/26 و 41/12±3/18 بود و درگروه مورد به ترتیب ارقام 71/9±07/12، 71/7±39/10 و 23/6±03/9 بدست آمد. با توجه به آنالیز نتایج با تست t، مقدار و دفعات مصرف استامینوفن در گروه مورد به طور معنی داری از گروه کنترل کمتر بود ولی کاهش استفراغ در گروه مورد از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق، مصرف لیدوکائین بعد از عمل تانسیلکتومی برای بیماران مفید به نظر می رسد.
واژه‌های کلیدی: استامینوفن، استفراغ، تانسیلکتومی، درد، لیدوکائین
متن کامل [PDF 198 kb]   (1212 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1384 ) برگشت به فهرست نسخه ها