:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1384 ) ::
دوره 7 شماره 1 صفحات 39-45 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر ویتاگنوس و پاسی پی بر گرگرفتگی دوران یائسگی زنان
افسانه کاظمیان * ، خدیجه برومند فر، علیرضا قنادی، کبری نوریان
Midwifery Dept., Shahrekord Univ. of Med. Sci ، Email:Kazemian@skums.ac.ir.
چکیده:   (14679 مشاهده)
زمینه و هدف: دوران یائسگی به دنبال دوران حساس و بحرانی کلیماکتریک همراه با عوارض و پیامدهایی می باشد که می توانند بر کیفیت زندگی زن تأثیر گذاشته و احساس خوب و سالم بودن را در او تضعیف نمایند. شایع ترین و آزار دهنده ترین این پیامدها گرگرفتگی می باشد نظر به اینکه گرگرفتگی بر کار، فعالیت های اجتماعی، لذت از زندگی، اوقات فراغت، خواب و کیفیت کلی زندگی تأثیر می گذارد و با توجه به اینکه درمان اصلی این حالت هورمون درمانی است که دارای عوارض و پیامدهای سوء بوده، پیگیری های مداوم را می طلبد، در عده ای منع مصرف داشته و گروهی نیز از مصرف آن راضی نیستند، بر آن شدیم تا با تعیین تأثیر دو داروی گیاهی فیتواستروژنی (حاوی موادی شبیه استروژن) بر گرگرفتگی، قدمی در جهت بهبود کیفیت زندگی زنان و ارتقاء سطح سلامتی آنان برداریم. مواد و روشها: پژوهش فوق از نوع کارآزمایی بالینی دو سوکور و آینده نگر می باشد که در سال 1381 در اصفهان انجام شده است. حجم نمونه در این مطالعه 81 نفر زنان 55-45 ساله واجد شرایط بوده که از گرگرفتگی شاکی و مایل به درمان بودند و به روش نمونه گیری آسان به طور تصادفی در سه گروه 27 نفری شامل گروه درمان با ویتاگنوس، گروه درمان با پاسی پی و گروه درمان با پلاسبو قرار گرفتند. اطلاعات از طریق مصاحبه، پرسشنامه، ویژگی های فردی و پرسشنامه شدت گرگرفتگی کوپرمن که قبل و پس از درمان در 3 مرحله توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل گردید جمع آوری شد و نتایج توسط آمار توصیفی و تحلیلی (من ویتنی، کراسکال والیس و ویل کاکسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافته ها نشان داد که شدت گرگرفتگی بین سه گروه پس از درمان با استفاده از آزمون کراسکال والیس اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (05/0P<). تفاوت شدت گرگرفتگی با استفاده از آزمون من ویتنی در گروه ویتاگنوس و پاسی پی اختلاف آماری معنی داری نشان نداد ولی در گروههای پلاسبو و ویتاگنوس اختلاف آماری معنی داری مشاهد شد (05/0P<). بحث: نتایج نشان داد که داروی ویتاگنوس و داروی پاسی پی چهت درمان گرگرفتگی دوران یائسگی مؤثر بوده و می توانند به عنوان یک درمان آلترناتیو مد نظر باشند تا در کسانی که قادر به استفاده از هورمون درمانی نیستند و عوارض ناشی از آن را نمی پذیرند مورد استفاده قرار گیرند.
واژه‌های کلیدی: پاسی پی، گرگرفتگی، ویتاگنوس، یائسگی
متن کامل [PDF 270 kb]   (3965 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1384 ) برگشت به فهرست نسخه ها