:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1384 ) ::
دوره 7 شماره 1 صفحات 1-7 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر سموم ارگانوفسفره بر فعالیت کولین استراز اریتروسیت در کارگران مزارع برنج
محمد علی ابراهیم زاده* ، محمد شکرزاده لموکی، مهشاد بیوک آبادی
Medicinal Chemistry Dept., Mazandaran Univ. of Med. Sci ، Email:zadeh20@yahoo.com.،
چکیده:   (8594 مشاهده)
زمینه و هدف: استفاده از سموم ارگانوفسفره به عنوان حشره کش یا علف کش از دیر باز در استانهایی مانند مازندران بعلت وفور مزارع کشاورزی رواج داشته است. از آنجا که بسیاری از کارگران مزارع در تماس با این سموم قرار می گیرند بنابراین امکان جذب این سموم از طریق پوست وجود دارد. این کار تحقیقی به منظور بررسی میزان جذب سموم از طرق مختلف در این کارگران انجام شده است. روش مطالعه: بدین منظور از روش رنگ سنجی المن در سنجش فعالیت آنزیم استیل کولین استراز (AchE) استفاده شد. نمونه ها از 35 کارگر زمین کشاورزی برنج که 10 تا 15 روز پس از استفاده از سموم ارگانو فسفره، در داخل زمین کشاورزی بطور پا برهنه کار می کردند، گرفته شد و 35 نفر نمونه به عنوان شاهد از بین افراد سالم با شرایط یکسان انتخاب شدند با این تفاوت که در تماس یا مواجهه با این سموم نبوده و در زمین کشاورزی نیز کار نمی کردند. فعالیت آنزیم استیل کولین استراز به صورت واحد در میلی لیتر گلبول قرمز محاسبه شد. نتایج: تفاوت معنی داری بین میانگین فعالیت آنزیم در مردان و زنان شاهد بدست نیامد اما این تفاوت در مردان و زنان کارگر از نظر آماری معنی دار نشان داده شد (05/0P<). بررسی آماری نشان داد که میان فعالیت این آنزیم در مردان کارگر با گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<). تفاوت معنی داری نیز بین میانگین فعالیت آنزیم در زنان کارگر با افراد شاهد بدست آمد (05/0P<). نتیجه گیری: میزان جذب سموم در کارگران مزرعه بالاست. امکان کاهش آن با استفاده نمودن از چکمه و دستکش و همچنین اجتناب از بکارگیری کارگران قبل از گذشت دو هفته پس از سم پاشی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: کولین استراز، روش المن، کارگران مزارع کشاورزی، سموم ارگانوفسفره
متن کامل [PDF 215 kb]   (1899 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( بهار 1384 ) برگشت به فهرست نسخه ها