:: دوره 8، شماره 1 - ( ویژه نامه تحقیقات جمعیتی 1385 ) ::
دوره 8 شماره 1 صفحات 1-6 برگشت به فهرست نسخه ها
نیازسنجی‌ پژوهشی‌ منطقه‌ پایگاه‌ تحقیقات‌ توسعه‌ و ارتقاء سلامت‌ شهر فرخشهر استان ‌چهارمحال‌ و بختیاری، سال‌ 1383
رویا ‌ رئیسی، حسین‌ یوسفی* ، شهرزاد حبیبی، حمید شیروانی، سیما قادری، فرهاد شمس، فریدون صفائی، اکرم‌ همتی، رضا خدیوی رضا خدیوی، جعفر مقدسی
Parasitology Dept., Shahrekord, Univ. of Med. Sci ، h_Yosofi@yahoo.comEmail
چکیده:   (12426 مشاهده)
چکیده: زمینه و هدف: مهمترین‌ هدف‌ تحقیق‌ مشارکتی‌ تقویت‌ توانایی‌های‌ محلی‌ برای‌ جستجو، سازماندهی‌ و بهره‌ برداری‌ از اطلاعات‌ مربوطه‌ در جهت‌ حل‌ مشکلات‌ است‌. در این‌ راستا پایگاه‌ تحقیقات‌ توسعه‌ و ارتقاء سلامت‌ فرخشهر واقع‌ در استان‌ چهارمحال‌ و بختیاری‌ با هدف ‌توانمندسازی‌ مردم‌ در شناسایی‌ و حل‌ مشکلات‌ با دید توسعه‌ نگر و نهایتاً ارتقاء سلامت ‌مردم‌ در سال‌ 1383 تأسیس‌ گردید. در این‌ پایگاه‌ ترویج‌ تحقیقات‌ مشارکتی‌ یک‌ اصل‌ مهم‌ است‌ که از مراحل بسیج مردمی، شناسایی نیازها، اولویت بندی، انجام مداخلات و ارزشیابی فعالیت ها تشکیل شده است. پس از مرحله‌ بسیج‌ مردمی‌، مرحله‌ نیاز سنجی‌ قرار دارد. در این‌ بررسی‌ با هدف ‌شناخت‌ مشکلات‌ جامعه‌، نیازهای‌ شهر فرخشهر واقع‌ در استان‌ چهارمحال‌ و بختیاری‌ که ‌منطقه‌ پایگاه‌ تحقیقات‌ جمعیتی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ شهرکرد می‌باشد مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌اند. روش‌ بررسی: این‌ مطالعه‌ یک‌ تحقیق‌ مشارکتی‌ کیفی‌ است‌ که‌ در آن‌ جمعیت‌ مورد مطالعه‌ همه‌ چهل‌ و پنج‌ هزار نفر جمعیت‌ شهر فرخشهر می‌باشند. با توجه‌ به‌ کیفی‌ بودن‌ مطالعه‌ حجم‌ نمونه ‌40 گروه‌ 12-6 نفره‌ برآورد گردید این ‌400 نفر از بین ‌مردم ‌فرخشهر بصورت ‌تصادفی ‌منظم‌(Stratfied random sampling) انتخاب‌ گردیدند. در این‌ تحقیق‌ از روش‌ ارزیابی‌ سریع‌ نیازها (Rapid appraisal) جهت نیاز سنجی استفاده‌ شد. این‌ روش‌ بر سه‌ اصل‌ مشاهده‌، مصاحبه‌ با گروههای‌ مختلف ‌مردم‌ و اطلاعات‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ از منطقه‌ استوار می‌باشد. سرانجام‌ در این‌ تحقیق‌ اطلاعات‌ مورد نیاز از سه‌ منبع‌: اطلاعات‌ موجود در منطقه‌ تحت ‌عنوان‌ پروفایل‌ جامعه‌، مصاحبه‌ با گروههای‌ جمعیتی‌ موجود در شهر (با دو متغیر جنس‌ و سن‌) و مشاهده‌ و ثبت‌ اطلاعات‌ موجود در شهر جمع‌ آوری‌ گردید. یافته‌ها: بر اساس‌ نتایج‌ این‌ تحقیق‌ که‌ از جمع‌ بندی‌ اطلاعات‌ بدست‌ آمده‌ از پروفایل‌ جامعه‌، مصاحبه‌ با گروههای‌ مردمی‌ (Focus group discussion) مشاهده‌ و ثبت‌ اطلاعات ‌بدست‌ آمد در مجموع‌ مشکلات‌ در نه‌ گروه‌ (مجموعاً چهل‌ مشکل‌) طبقه‌ بندی‌ گردیدند که‌ تعداد زیادی‌ از نیازها لزوماً سلامت‌ نگر نبوده‌ بلکه‌ مشکلات‌ اجتماعی‌ مردم‌ را در بر می‌گیرند. نتیجه‌گیری‌: نتایج این تحقیق نشان داد که نیاز سنجی از طریق تحقیق مشارکتی باعث شناسایی مشکلات و همچنین توانمندی مردم در این امر می گردد.
واژه‌های کلیدی: واژه های کلیدی: ارزیابی سریع نیازها، تحقیق مشارکتی، مصاحبه گروهی متمرکز
متن کامل [PDF 184 kb]   (1374 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومی
دریافت: ۱۳۹۰/۴/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۱


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 1 - ( ویژه نامه تحقیقات جمعیتی 1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها