:: دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1378 ) ::
دوره 1 شماره 3 صفحات 84-96 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر مداخلات یکساله در آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای مردم جامعه نواحی مــرکزی ایران « پروژه ملی قلب سالم اصفهان
شاهیـن شیـرانـی* ، علیـرضا خسـروی، رضـوان انصاری، شهناز شاهرخی، فیـروزه سجادی، رویا کلیشادی
Isfahan cardio vascular center
چکیده:   (30343 مشاهده)
با توجه به شیوع روز افزون بیماریهای قلبی عروقی، بررسیهای زیادی با هدف پیشگیری اولیه از این بیماریها انجام شده است. مطالعات نشان داده‌اند در جوامعی که تعادل و تناسب علمی در مصرف مواد غذایی و تغذیه سالم وجود داشته شیوع بیماریهای قلبی عروقی کمتر بوده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی و عملکرد جامعه نواحی مرکزی ایران نسبت به تغذیه سالم و مقایسه تأثیر مداخلات آموزشی یکساله در تغییر آن در گروه تحت مداخله (استان اصفهان) نسبت به گروه شاهد (استان مرکزی) می‌باشد. این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است و جمعیت مورد مطالعه را 12345 نفر ساکنین منطقه مرکزی ایران (استان اصفهان و استان مرکزی) تشکیل می دادند که در پروژه ملی «قلب سالم» (Isfahan healthy heart project) شرکت داده شده بودند و پرسشنامه مربوط به وضعیت آگاهی و عملکرد آنان در ارتباط با عوامل خطر ساز قلبی و عروقی از جمله الگوی تغذیه‌‌ای تکمیل شده بود. نمونه‌های تحت مطالعه در دو گروه تحت مداخله از استان اصفهان و گروه شاهد از استان مرکزی قرار داشتند که در سه مرحله مورد بررسی و مداخله قرار گرفتند. مرحله 1 شامل بررسی‌های قبل از مداخلات، مرحله 2 شامل مداخلات اجرای و آموزشی و ارائه برنامه‌های تغذیه سالم در محل‌های تولید و توزیع مواد غذایی در گروه تحت مداخله و مرحله 3 شامل بررسی‌های بعد از مداخلات بود. جهت کلیه نمونه‌ها در مرحله 1 و 3 پرسشنامه مربوطه تکمیل شد. اطلاعات بعد از جمع‌آوری در نرم افزار آماری SPSS 10 وارد رایانه و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمونهای T-Test ورگرسیون جهت بررسی ارتباطات موجود بین نمره عملکرد و سطح آگاهی انجام شد. بعد از یکسال از شروع مطالعه میانگین نمره آگاهی و عملکرد در رابطه با تغذیه صحیح در همه گروههای سنی و هر دو جنس افزایش داشت که این میزان در گروه مورد (تحت مداخله) از مقادیر بیشتر برخوردار بود. همبستگی بین میانگین نمره آگاهی و عملکرد نسبت به تغذیه در هر دو گروه مداخله و گروه شاهد وجود ندارد، بعبارتی با افزایش آگاهی بعد از یکسال مداخله میانگین نمره عملکرد نسبت به تغذیه به همین میزان در گروه‌های سنی افزایش نداشته است که از نظر آماری نیز معنی‌دار بود(05/0P<). ضمن اینکه دیده شد علیرغم افزایش آگاهی در گروههای سنی جوانتر، در گروه‌های سنی بالاتر و افراد مسن‌تر عملکرد سالمتر و صحیح‌تری نسبت به تغذیه سالم داشتند.
واژه‌های کلیدی: واژه‌های کلیدی: آگاهی، عملکرد، تغذیه، پروژه «قلب سالم» اصفهان(IHHP
متن کامل [PDF 287 kb]   (1435 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومی
دریافت: ۱۳۹۰/۴/۷


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1378 ) برگشت به فهرست نسخه ها