:: دوره 12، شماره 4 - ( ویژه نامه طب تکمیلی 1389 ) ::
دوره 12 شماره 4 صفحات 16-20 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیـر روزه داری ماه مبارک رمضان بر فشار داخل چشمی در افراد مبتلا به گلوکوم زاویه باز
علی صالحی* ، محمد رحیمی مدیسه، فرشته راستی بروجنی
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران، 2گروه چشم- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، salehy109@yahoo.com
چکیده:   (20329 مشاهده)
زمینه و هدف: فشار داخل چشم یکی از ریسک فاکتورهای قابل درمان در گلوکوم است و کانون اصلی درمان را تشکیل می دهد. تغییر در میزان فشار داخل چشمی بویژه در افراد مبتلا به گلوکوم در اثر روزه داری از جمله سوالاتی است که هنوز پاسخ قاطعی به آن داده نشده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر فشار داخل چشمی در افراد مبتلا به گلوکوم زاویه باز انجام شد. روش بررسی: این مطالعه به صورت کوهورت خود شاهدی در طی ماه رمضان 1388 بر روی بیماران داوطلب بالای 45 سال مبتلا به گلوکوم زاویه باز انجام شد. فشار داخل چشم 50 چشم از بیماران که حداقل 25 روز از ماه مبارک را روزه گرفته بودند درچهار نوبت قبل از ماه رمضان، روز پنجم، پانزدهم و بیست و پنجم ماه مبارک ثبت شد. بیماران حداقل دو هفته قبل از ماه رمضان و در طول دوره مطالعه داروهای خود را به صورت معمول مصرف نمودند. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس مشاهدات تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی بیماران 31/10±16/65 سال و 65% مرد بودند. فشار چشم بیماران نسبت به قبل از ماه رمضان روند کاهش داشت و در روز بیست و پنجم نسبت به قبل از ماه رمضان (37/0±08/16 میلی متر جیوه) معنی دار بود (001/0P<). نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه روزه داری باعث کاهش فشار داخل چشم در افراد مبتلا به این بیماری می شود که این تغییر در مصرف داروها بایستی مد نظر باشد..
واژه‌های کلیدی: روزه داری، فشار داخل چشم، گلوکوم زاویه باز
متن کامل [PDF 148 kb]   (1435 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 4 - ( ویژه نامه طب تکمیلی 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها