:: دوره 13، شماره 1 - ( فروردین- اردیبهشت 1390 ) ::
دوره 13 شماره 1 صفحات 21-26 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر کنجد بر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک
صدیقه عسگری، هدایت اله شیرزاد، اسفندیار حیدریان، محمود میرحسینی، رویا انصاری، نجمه شاهین فرد، کوروش اشرفی، زهره حیدری، محمود رفیعیان کوپایی
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد ، rafieian@yahoo.com
چکیده:   (12301 مشاهده)
زمینه و هدف: فعالیت بیش از حد فاکتورهای هموستاتیک به عنوان عوامل خطر در بیماری های قلبی-عروقی شناخته شده اند. هدف از این مطالعه بررسی اثر کنجد و روغن کنجد بر میزان فیبرینوژن و فاکتور 7 در خرگوش های مصرف کننده کلسترول بالا بوده است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 32 سر خرگوش نر به طور تصادفی به چهار گروه آزمایشی هشت تایی تقسیم شدند. طی یک دوره 60 روزه، گروه اول غذای معمولی، گروه دوم غذای پر کلسترول (1%)، گروه سوم غذای پر کلسترول به همراه کنجد (10%) و گروه چهارم غذای پر کلسترول به همراه روغن کنجد (5%) دریافت نمودند. میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن سرم در زمان قبل از شروع آزمایش و بعد از پایان ماه دوم تعیین و در گروه های مختلف به کمک آزمون های آماری ANOVA و شفه با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها: در ابتدای دوره میانگین فاکتورهای بیوشیمیایی در بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشتند ولی میزان فیبرینوژن در گروه پرکلسترول نسبت به رژیم پایه افزایش معنی داری پیدا کرد (05/0P<). همچنین در گروه پرکلسترول با کنجد و یا روغن کنجد کاهش معنی داری نسبت به رژیم پرکلسترول در میزان فیبرینوژن و فاکتور هفت مشاهده شد (05/0P<). نتیجه گیری: کنجد و روغن کنجد با کاهش در میزان فیبرینوژن و فاکتور هفت می تواند در کاهش ریسک فاکتورهای بیمارهای قلبی عروقی موثر باشد. واژه های کلیدی: فاکتورهفت، فیبرینوژن، کنجد، کلسترول بالا.
واژه‌های کلیدی: فاکتورهفت، فیبرینوژن، کنجد، کلسترول بالا
متن کامل [PDF 162 kb]   (1239 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 13، شماره 1 - ( فروردین- اردیبهشت 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها