:: دوره 12، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) ::
دوره 12 شماره 4 صفحات 51-57 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه دو روش (استاندارد و ممتد) ترمیم پرینه در زایمان طبیعی
منیژه سرشتی* ، ایران غلام علیشاهی، میترا مقدس، فاطمه دریس
مربی مامایی- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، m_sereshti@yahoo.com
چکیده:   (18414 مشاهده)
زمینه و هدف: ترمیم اپی زیوتومی و صدمات پرینه بعد از زایمان، با درد و ناراحتی همراه است. نوع ترمیم ممکن است بر میزان درد و بهبودی تاثیر داشته باش اپی زیاتومی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی د. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش ترمیم استاندارد و ترمیم ممتد پرینه بر میزان درد و بروز عفونت دو سوکور، 148 خانم زایمان کرده با اپی زیاتومی و بدون عوارض زایمانی در بیمارستان هاجر شهرکرد، جهت ترمیم اپی زیاتومی به شکل ممتد و یا استاندارد به صورت تصادفی انتخاب شدند. در ترمیم ممتد، واژن به شکل زنجیری، عضله، فاشیا و پوست به روش ممتد ترمیم شد. در ترمیم استاندارد واژن به شکل زنجیری، عضله و پوست منقطع و فاشیا به روش ممتد ترمیم گردید. میزان درد و عفونت پرینه، دو ساعت، ده و چهل روز پس از زایمان با استفاده از مقیاس دیداری درد ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی دانشجویی، کای دو و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده شدت درد دو ساعت بعد از زایمان، تعداد نخ مصرفی و مدت زمان ترمیم، در روش ممتد کمتر از روش استاندارد بود (001/0P<). میانگین شدت درد در دو گروه ممتد و استاندارد به ترتیب روز دهم (5/2±66/2 در مقابل 56/2±84/3) و روز چهلم بعد از زایمان (63/1±53/0 در مقابل 04/1±6/0) بود (05/0P<). در 5/12% واحدهای پژوهش (4 نفر) علایم عفونت مشاهده گردید که همگی مربوط به ترمیم استاندارد بود. تفاوت آماری معنی دار بین عفونت محل اپی زیاتومی و تکنیک ترمیم وجود داشت (05/0P<). نتیجه گیری: ترمیم اپی زیاتومی به روش ممتد علاوه بر کاهش میزان عفونت و شدت درد پرینه پس از زایمان طبیعی، بدلیل صرف وقت و انرژی کمتر با کاهش توقف ما در بر روی تخت زایمان و هزینه کمتر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد بدون اینکه عوارض نامطلوب بر جای گذارد. اما پیشنهاد می شود قبل از توصیه به انجام این روش به صورت روتین، مطالعات با ابعاد گسترده تر صورت گیرد.
واژه‌های کلیدی: اپی زیوتومی، ترمیم ممتد، ترمیم استاندارد، درد پرینه، عفونت
متن کامل [PDF 181 kb]   (5023 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 4 - ( زمستان 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها