:: دوره 12، شماره 3 - ( پاییز 1389 ) ::
دوره 12 شماره 3 صفحات 68-76 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی روابط ساختاری آسیب شناسی خود تمایزی در خانواده درمانی بوونی با بهزیستی ذهنی، سلامت روانی و بهداشت کیفیت زناشویی «برازش نظریه بوون
ناصر یوسفی* ، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، کیومرث بشلیده، ناصر شیربگی
استادیار گروه روان شناسی- دانشگاه کردستان ، Naseryoosefi@yahoo.com
چکیده:   (20211 مشاهده)
زمینه و هدف: بررسی عملکرد خانواده ها می تواند نقش تعیین کننده ای در ایجاد کارکردهای مثبت در نظام اجتماعی داشته باشد. بوون نظریه نظام های خانوادگی را ارایه نموده است که زیر بنا و پایه این نظریه بر اساس مفهوم تفکیک خود قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه تفکیک خود با بهزیستی ذهنی، سلامت روانی و کیفیت روابط زناشویی در چهارچوب نظریه بوون صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- همبستگی نمونه ها شامل 560 نفر بودند که از میان مراجعان مراکز مشاوره و فرهنگسراهای سطح شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تفکیک خویشتن (DSI-2)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)، مقیاس عواطف مثبت و منفی (PANAS) و فرم تجدید نظر شده سازگاری زناشویی (RDAS) بود. نخست از طریق تحلیل عامل تائیدی (CFA) روایی ساختاری پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفتند. سپس در چهارچوب نظریه بوون و با مرور پژوهش‌های صورت گرفته، مدل ساختاری برای مفهوم سازی ارتباط تفکیک خود با بهزیستی ذهنی، سلامت روانی و کیفیت روابط زناشویی ارایه و برازش شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که تناسب و کفایت شاخص‌های برازش مدل نشانگر اعتبار درونی مناسب یافته‌ها است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش روایی ساختاری پرسشنامه ها را تایید نمود و مدل ارایه شده نیز مبنی بر روابط ساختاری تفکیک خود با بهزیستی ذهنی، سلامت روانی و کیفیت زناشویی «برازش نظریه بوون» تایید گردید.
واژه‌های کلیدی: تفکیک خود، بهزیستی ذهنی، سلامت روانی، کیفیت روابط زناشویی، نظریه بوون، مدل‌یابی معادلات ساختاری
متن کامل [PDF 262 kb]   (10397 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۲/۸/۱ | انتشار: ۱۳۹۲/۸/۱


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 3 - ( پاییز 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها