:: دوره 20، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1397 ) ::
دوره 20 شماره 3 صفحات 9-19 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شدت درد و اضطراب/افسردگی در مبتلایان به کمردرد مزمن غیراختصاصی
مرتضی دهقان* ، علی احمدی، سعید جلیلی
گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، dehghan_morteza@yahoo.com
چکیده:   (724 مشاهده)
مقدمه: افراد مبتلا به کمردرد همچون سایر بیماری­های مزمن، علاوه بر عوارض جسمی، عوارض روانی را هم ممکن است تجربه کنند که باعث بدتر شدن وضعیت این بیماران و کاهش کیفیت زندگی آنان می شود. با توجه به کمبود مطالعات بالینی در این زمینه، مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط میزان درد با شدت افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به کمردرد غیرختصاصی مزمن طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی 250 بیمار مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی شهرکرد با روش نمونه­گیری در دسترس انجام گرفت. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس دیداری شدت درد، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه­ اضطراب بک جهت جمع آوری اطلاعات بیماران، سنجش شدت درد، اضطراب و افسردگی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار stata14 استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار درد در زنان 1/21±4/6 و بیشتر از مردان 1/25±4/1 بود. شدت درد در بین گروه­های مختلف بیماران در سطوح مختلف اضطراب و افسردگی تفاوت معنی­داری داشت (0/01>P). در بین افراد غیرسیگاری اختلاف بین گروه‌های مختلف از لحاظ میزان درد، با توجه به سطوح افسردگی معنی­دار بود (0/05>P).زمینه و هدف: افراد مبتلا به کمردرد همچون سایر بیماری های مزمن، علاوه بر عوارض جسمی، عوارض روانی را هم ممکن است تجربه کنند که باعث بدتر شدن وضعیت این بیماران و کاهش کیفیت زندگی آنان می‌شود. با توجه به کمبود مطالعات بالینی در این زمینه، مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط میزان درد با شدت افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی 250 بیمار مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مراجعه ‌کننده به کلینیک ارتوپدی شهرکرد با روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس دیداری شدت درد، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب بک جهت جمع‌آوری اطلاعات بیماران، سنجش شدت درد، اضطراب و افسردگی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Stata 14 استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار درد در زنان 1/21±4/6 و بیشتر از مردان 1/25±4/1 بود. شدت درد در بین گروه های مختلف بیماران در سطوح مختلف اضطراب و افسردگی تفاوت معنی داری داشت (0/01>P). در بین افراد غیر سیگاری اختلاف بین گروه‌های مختلف ازلحاظ میزان درد، با توجه به سطوح افسردگی معنی دار بود (0/05>P).
نتیجه‌گیری: با افزایش شدت افسردگی و اضطراب، بیماران مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن درد بیشتری را تجربه می‌کنند. لازم است در برنامه درمانی مبتلایان به کمردرد غیراختصاصی علاوه بر درمان مشکلات جسمانی جهت کاهش درد، به ابعاد روحی روانی آن‌ها نیز توجه گردد و جهت تعدیل اضطراب، افسردگی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران اقدام شود.

نتیجه‌گیری: با افزایش شدت افسردگی و اضطراب، بیماران مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن درد بیشتری را تجربه می کنند. لازم است در برنامه درمانی مبتلایان به کمردرد غیراختصاصی علاوه بر درمان مشکلات جسمانی جهت کاهش درد، به ابعاد روحی روانی آنها نیز توجه گردد و جهت تعدیل اضطراب، افسردگی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران اقدام شود.
واژه‌های کلیدی: کمردرد غیراختصاصی مزمن، افسردگی، اضطراب
متن کامل [PDF 813 kb]   (340 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارتوپدی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۵


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها