:: دوره 20، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) ::
دوره 20 شماره 2 صفحات 87-99 برگشت به فهرست نسخه ها
اندازه ‌گیری ضرایب همبستگی بین ویژگی ‌های استخراج ‌شده از تصاویر سی ‌تی ‌اسکن و ام آر آی
فریبا فرهادی بیرگانی ، داریوش فاتحی*
گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، d.fatehi@gmai.com
چکیده:   (700 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه استفاده از کامپیوتر در پردازش تصویر برای حل کاستی‌های تصاویر پزشکی به‌سرعت در حال افزایش است. در پردازش تصویر ویژگی‌های تصویر آنالیز می‌شوند. ویژگی‌های تصویر معرف خود تصویر و شامل اطلاعات تصویر می‌باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی همبستگی بین ویژگی‌های تصاویر سی‌تی‌اسکن و ام آر آی می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از اطلاعات 1458 تصویر سی تی و ام آر 6 بیمار (3 زن و 3 مرد) مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز استفاده شد. بعد از جمع‌آوری تصاویر، پیش‌پردازش و استخراج ویژگی تصاویر انجام شد. سپس ویژگی‌های تصاویر استخراج‌شده آنالیز و همبستگی بین آن‌ها اندازه‌گیری شد. در مطالعه حاضر همبستگی از نوع توصیفی بود و به دلیل کمی بودن مشاهدات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: بین بیشتر ویژگی‌های استخراج‌شده از تصاویر سی‌تی و ام آر (از نوع T1) یک رابطه معنی دار وجود داشت (0/05>P). همبستگی بین ویژگی‌های تصاویر سی‌تی و ام آر (از نوع T1) بیشتر از همبستگی بین ویژگی‌های تصاویر سی‌تی‌اسکن و ام آر (از نوع T2) بود. همچنین این همبستگی بیشتر از همبستگی بین تصاویر ام آر (از نوع T1) و ام آر (از نوع T2) بود. حداکثر ضریب همبستگی (0/93) مربوط به ویژگی‌های بافت و حداقل آن (0/004) مربوط به ویژگی‌های مورفولوژیکی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه معنی داری بین ویژگی‌های تصاویر سی‌تی‌اسکن و ام آر آی وجود دارد که می‌توان در مواردی مانند طبقه‌بندی و قطعه‌بندی از الگوریتم‌های مشابه استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: استخراج ویژگی، سی‌تی‌اسکن، ام آر آی، ضریب همبستگی.
متن کامل [PDF 944 kb]   (297 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیک پزشکی و رادیولوژی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۳


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها