:: دوره 20، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) ::
دوره 20 شماره 5 صفحات 91-100 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر اساس مدل PAEI نظریه آدیزس
سیده فاطمه رفیعی دهکردی ، محمد نیکخواه ، فردوس منتظر الظهور*
گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران ، rafiee_136624@yahoo.com
چکیده:   (2772 مشاهده)
زمینه و هدف: مدل PAEI آدیزس الگوی جدیدی در شیوه تصمیم گیری مدیران است. هدف این پژوهش بررسی میزان پیروی شیوه‌های تصمیم گیری مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از الگوی آدیزس می ‌باشد.
روش بررسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش را اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1392 تشکیل می‌دهد که تعداد آن ها 176 نفر (57 زن و 119 مرد) است و از بین این افراد تعداد 116 نفر (38 نفر زن و 78 نفر مرد) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ‌ای تصادفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده‌ اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه شامل پرسشنامه تصمیم گیری مدیران آموزشی و پژوهشی بودند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی) با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است.
یافته ها: میزان پیروی مدیران آموزشی و پژوهشی از الگوی آدیزس از بعد اداری، اجرایی، سازماندهی و رهبری و خلاقیت و کارآفرینی معنی دار  بودند (0/01>P). بر اساس مدرک تحصیلی پاسخگویان، بین شیوه رهبری مدیران آموزشی و بین شیوه اداری مدیران پژوهشی ارتباط معنی داری وجود داشت(0/01>P) همچنین، بین پیروی از الگوی اجرایی، اداری، خلاقیت و رهبری مدیران پژوهشی و بین پیروی از الگوی اجرایی و اداری مدیران آموزشی بر حسب سابقه کار تفاوت وجود داشت (0/01>P).
نتیجه گیری: با توجه به استفاده بیش از حد متوسط مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از الگوی آدیزس از بعد الگوی اداری، الگوی اجرایی، سازماندهی و رهبری و خلاقیت و کارآفرینی، پیشنهاد می‌گردد قوانین و دستورالعمل ‌ها بازنگری شده، زمینه‌های خلاقیت در سازمان پیش بینی گردد و برای اجرای تصمیمات، افراد مناسب تعیین گردد.
واژه‌های کلیدی: نظریه آدیزس، تصمیم گیری، مدیران آموزشی، مدیران پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
متن کامل [PDF 836 kb]   (634 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها