:: دوره 20، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) ::
دوره 20 شماره 5 صفحات 59-65 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی شناختی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرن
اعظم خسروزاده ، محمد قاسمی، کمال صولتی*
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، kamal_solati@yahoo.com
چکیده:   (2791 مشاهده)

زمینه و هدف: همسران افراد مبتلا به اسکیزوفرن تحت فشارهای روانی زیادی از جانب بیماری همسر خود قرار دارند؛ از این رو در این مطالعه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسربیماران اسکیزوفرن پرداختیم.

روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی بود که40 نفر از همسران بیماران اسکیزوفرنی (20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل) که مردان آنها در مراکز توانبخشی بیماران روانی نگهداری می شدند به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. در گروه آزمایش از پروتکل درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی جهت انجام مداخله استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسن بود. داده ها با نرم افزار SPSSv16 و آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شدند.

یافته ها: یافته ها نشان داد که در مرحله ی پس آزمون میانگین نمرات تاب آوری همسران گروه آزمایش (71/4±95/77) به مراتب بیشتر از میانگین این متغیر در همسران گروه کنترل (81/5±75/71) بوده است. تفاوت معناداری را بین میانگن نمرات پس آزمون تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرن گروه آزمایش و کنترل وجود دارد (05/0 >p).

نتیجه گیری: آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرن تأثیر داشت. از این رو می توان از این روش در مداخلات مرتبط با بهداشت روان خانواده های بیماران روانی مزمن همچون اسکیزوفرنی، بهره جست.

واژه‌های کلیدی: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، تاب آوری، اسکیزوفرن
متن کامل [PDF 623 kb]   (764 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۳۰


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها