:: دوره 20، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) ::
دوره 20 شماره 2 صفحات 59-77 برگشت به فهرست نسخه ها
حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس از آب شرب با استفاده از انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی
شهرام نظری ، عزیز کامران ، زهرا جدی، خالده ناصری، زهرا جوانمردی ، طیبه صادقی، سید محسن محسنی، معصومه رحمتی نیا، سودابه علیزاده متبوع*
گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران ، soudabehalizadeh@ymail.com
چکیده:   (683 مشاهده)
زمینه و هدف: انعقاد الکتریکی یک روش الکتروشیمیایی برای تصفیه آب است. در سال‌های اخیر گندزدایی آب به روش الکترولیز رو به گسترش است. هدف از انجام این تحقیق بررسی حذف باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به روش انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی با الکترودهای استیل ضدزنگ- گرافیت نمدی به حالت تک‌قطبی موازی از آب آشامیدنی می باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر به‌صورت تجربی و در سیستم ناپیوسته انجام گردید. نمونه های آب آلوده با افزودن 104، 105 و 106 عدد باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در هر میلی‌لیتر آب آشامیدنی تهیه گردید. متغیرهای مستقل فرآیند شامل سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس با غلظت های مختلف باکتریایی (104، 105 و 106 عدد در میلی لیتر)، زمان واکنش (5، 10، 15 و 20 دقیقه)، pH اولیه (7، 8 و 9) فاصله بین الکترودها (1، 2 و 3 سانتی متر) و چگالی جریان (0/83، 1/67 و 3/3 میلی‌آمپر بر سانتی متر مربع) جهت تعیین شرایط بهینه بررسی شد. برای تجزیه‌وتحلیل نتایج از آنالیز واریانس One-way ANOVA استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان می دهد که در شرایط بهینه با افزایش pH از 7 به 9 راندمان حذف سویه های باکتریایی اشرشیاکلی به‌طور معنی‌داری از 100% به 80% و استافیلوکوکوس اورئوس از 100% به 83% کاهش پیدا می کند. در غلظت اولیه 105 عدد باکتری در میلی لیتر شرایط بهینه برای چگالی جریان، زمان واکنش و فاصله بین الکترودها به ترتیب در 3/3 میلی‌آمپر بر سانتی متر مربع، 20 دقیقه و 2 سانتی متر به دست آمد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، راندمان حذف سویه های باکتریایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط بهینه 100% به دست آمد؛ بنابراین می توان از فرآیند انعقاد الکتریکی-شناورسازی الکتریکی در حذف باکتری های بیماری زای از آب آشامیدنی استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: انعقاد الکتریکی، شناورسازی الکتریکی، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، گندزدایی.
متن کامل [PDF 1137 kb]   (227 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروبیولوژی
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۱


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها