:: دوره 19، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) ::
دوره 19 شماره 1 صفحات 81-92 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه نقایص کنترل توجه در سه گروه از دانشجویان بهنجار، مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال همبود (اضطراب اجتماعی و افسردگی) دانشگاه لرستان
عزت اله قدم پور، فاطمه رضایی، نسرین السادات حسینی رمقانی* ، سمیه مرادی
دانشجو، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، لرستان ، nasrin.hosseini66@gmail.com
چکیده:   (3115 مشاهده)

زمینه و هدف: یکی از مکانیسمهایی که به عنوان زیربنای اختلال اضطراب اجتماعی در نظر گرفته میشود، اختلال در کنترل توجه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسهای نقایص کنترل توجه در سه گروه از دانشجویان بهنجار، مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال همبود (اضطراب اجتماعی و افسردگی) طرح شده است.

روش بررسی: طرح پژوهش حاضر علی- مقایسهای بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دختر بهنجار، مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و مبتلا به اضطراب اجتماعی همبود با افسردگی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 95-94 بود. به شیوه نمونهگیری خوشهگیری یک مرحلهای 534 نفر از دانشجویان پرسشنامههای هراس اجتماعی و افسردگی را تکمیل نمودند، سپس با توجه به نقطه برش پرسشنامه ها، دانشجویان واجد شرایط وارد مرحله مصاحبه بالینی شدند که در نهایت 90 نفر یعنی در هر گروه 30 نفر انتخاب شدند، و سپس آزمون رنگ- کلمه استروپ را اجرا نمودند. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS، تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: یافته ­ها نشان داد که بین گروه مبتلا به اضطراب اجتماعی و گروه بهنجار در کنترل توجه تفاوت معنی داری وجود نداشت (<0/07P)؛ اما گروه مبتلا به همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی نسبت به دو گروه دیگر به طور معنی داری عملکرد ضعیف ­تری در تکلیف کنترل توجه (0/001P<) نشان دادند.

نتیجه گیری: افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تنها زمانی نقص­ های کنترل توجه دارند، همزمان از اختلال افسردگی همبود نیز رنج ببرند این یافته علاوه ­بر کمک در شناسایی مکانیسم­ های زیربنایی دخیل در این اختلال، ضرورت توجه درمانی به این نقایص توجهی در شرایط همبودی دو اختلال را آشکار می­ سازد.

واژه‌های کلیدی: کنترل توجه، اضطراب اجتماعی، همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی، دانشجویان.
متن کامل [PDF 878 kb]   (816 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱/۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها