:: دوره 19، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) ::
دوره 19 شماره 1 صفحات 148-157 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسه-محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر دوره ی ابتدایی
ناصر باقری* ، منیجه شهنی ییلاق، سیروس عالیپور، یدالله زرگر
انشجو، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، b2naser@yahoo.com
چکیده:   (3290 مشاهده)

زمینه و هدف: درمانگران از بازی درمانی به عنوان یک مداخله‌ی موثر برای مشکلات رفتاری کودکان نام می برند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسه- محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر سنین پیش از نوجوانی شهرکرد انجام شد.

روش بررسی: این پژوهش در چارچوب یک طرح شبه آزمایشی میدانی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه های گواه و دارونما انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برای هر کدام از گروه‌های آزمایشی، دارونما و گواه 15 نفر (در مجموع 45 نفر) از میان جامعه‌ی آماری دانش آموزان پسر پایه های چهارم، پنجم و ششم دوره‌ی ابتدایی شهرکرد انتخاب شد. به منظور سنجش مشکلات رفتاری از فرم گزارش معلمان آخنباخ استفاده شد. گروه آزمایشی طی 8 هفته، 16 جلسه‌ی 50 دقیقه ای بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی و گروه دارونما 16 جلسه بازی رقابتی و آموزش دریافت کرد. برای گروه کنترل مداخله ای اجرا نشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد بازی درمانی مبتنی برفعالیت گروهی باعث کاهش مشکلات رفتاری درونی سازی شده‌ ی دانش آموزان گروه آزمایشی شد، اما بر کاهش مشکلات رفتاری برونی سازی شده‌ی آنان اثر معنی داری نداشت.

نتیجه گیری: بر مبنای مطالعات موجود در پیشینه‌ی پژوهشی بازی درمانی و همچنین یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، نظام آموزش و پرورش کشور اقدام به راه اندازی مراکز بازی درمانی به عنوان یکی از مناسب ترین رویکردهای مشاوره و روان درمانی برای کودکان در مدارس ابتدایی نماید.

واژه‌های کلیدی: بازی درمانی، مشکلات رفتاری، دانش آموزان، شهرکرد
متن کامل [PDF 899 kb]   (2167 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها