:: دوره 10، شماره 4 - ( ويژه نامه طب تكميلي 1387 ) ::
دوره 10 شماره 4 صفحات 7-12 برگشت به فهرست نسخه ها
اثرات ضد دردی عصاره آبی-الکلی برگ گیاه پونه در موش صحرایی
مختار مختاری * ، مهرداد شریعتی، لادن خداپرست
Associate professor, Physiology Dept., Islamic Azad Univ, Kazeroun, Iran ، -mail:Mokhtar_Mokhtary@yahoo.com
چکیده:   (20978 مشاهده)
زمینه و هدف: عقیده محققین علوم دارویی بر این است که داروهای تسکین دهنده درد به دلیل عوارض جانبی و در بعضی موارد عدم توانایی کافی، مفید واقع نمی شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر ضددردی عصاره آبی – الکلی گیاه پونه درموش صحرایی نر انجام شد. روش بررسی: دراین مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار، به 5 گروه هشت تایی تقسیم و تحت روش تست فرمالین مورد ارزیابی اثر ضد دردی قرارگرفتند. گروه های تجربی به ترتیب عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه را با دوزهای 400، 800، mg/kg 1600 و گروه شاهد فرمالین و آب مقطر را به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد. دقایق 5-0 و 60-16 به ترتیب به عنوان مراحل حاد و مزمن درد در نظر گرفته شد. پس از ثبت پاسخ های رفتاری، میانگین نمره درد با استفاده از آزمون های Tukey و t بین گروه های تجربی و کنترل مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمره درد در هر سه گروه تجربی در مرحله حاد تست فرمالین اختلاف معنی داری با گروه شاهد نشان داد (05/0P<). در مرحله مزمن این اختلاف فقط در گروه mg/kg 1600 با گروه شاهد مشاهده شد (05/0P<). نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه، درد مرحله حاد را بیشتر از مرحله مزمن کاهش می دهد، هر چند مطالعات بیشتری در زمینه شناخت ترکیبات ضد دردی موثر این گیاه ضروری به نظر می رسد.
واژه‌های کلیدی: تست فرمالین، درد، گیاه پونه، موش صحرایی
متن کامل [PDF 168 kb]   (1312 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 4 - ( ويژه نامه طب تكميلي 1387 ) برگشت به فهرست نسخه ها