:: دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1385 ) ::
دوره 8 شماره 2 صفحات 45-51 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر تکنیک آرامسازی بر میزان اضطراب و استرس سالمندان مبتلا به فشارخون بالا
سعید حمیدی زاده* ، فضل اله احمدی، محمد اصغری
Nursing Dept, Boroujen faculty, Shahrekord Univ. of Med. Sci. ، E-mail:hamidis20@yahoo.com
چکیده:   (14236 مشاهده)
چکیده: زمینه و هدف: استرس و اضطراب در زندگی پیچیده امروزی، به خصوص در سالمندان که قدرت تطابق و سازگاری آنان کاهش می یابد می‌تواند باعث عوارض وخیم و جبران ناپذیری در ابعاد سلامت آنان شود. این مطالعه با هدف کاهش میزان اضطراب و استرس افراد به منظور کاهش و یا جلوگیری از عوارض و اثرات منفی ناشی از این عوامل با بکار گیری تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی در سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی که در مرکز سالمندان کهریزک تهران در سال 1383 انجام گرفت 55 نفر سالمند مبتلا به فشارخون بالا به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. در گروه آزمون تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی به مدت 6 هفته و هفته ای سه بار به مدت 20 دقیقه اجرا گردید. میزان اضطراب و استرس هر دو گروه قبل از مداخله، هفته سوم و در پایان مداخله با استفاده از پرسشنامه DAS (Depression Anexiety Stress) ارزیابی گردید. از آزمون های من ویتنی، ویلکاکسون و آنالیز واریانس تکرار شونده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها: با بکارگیری آرامسازی پیشرونده عضلانی، میانگین نمره اضطراب و استرس در گروه آزمون از 02/4±8/38 قبل از مداخله به 7/3±3/34، در هفته سوم به 17/5±33 در پایان مداخله رسید (01/0p<). در حالی که این میزان در گروه شاهد قبل از مداخله 14/4±6/38، در هفته سوم 07/6±5/37 و در پایان مداخله 16/4±5/39 بود که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود (05/0p<). همچنین در گروه آزمون فشارخون دیاستولیک، فشارخون سیستولیک، تعداد ضربان نبض، تعداد تنفس کاهش معنی داری داشته اند (01/0p<). در حالی که در گروه شاهد این مقادیر به جز تعداد تنفس افزایش یافته اند (01/0p<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت که با بکارگیری روش های غیر دارویی، مانند تکنیک های آرامسازی، امکان دست یابی به کنترل استرس و اضطراب و جلوگیری از عوارضی همانند فشارخون بالا و ایجاد یک عمر طولانی همراه با سلامتی در سالمندان نیز مانند سایر گروههای سنی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: آرامسازی، استرس، اضطراب، سالمند، فشارخون بالا
متن کامل [PDF 158 kb]   (1693 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها