:: دوره 18، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1395 ) ::
دوره 18 شماره 3 صفحات 109-117 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارزش تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در تشخیص بیماری عروق کرونر
سید محمد عابدی، سمیه باقری، رضاعلی محمدپور* ، علیرضا مردانشاهی، علی قائمیان
گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری، ایران ، mohammadpour2002@yahoo.com
چکیده:   (4807 مشاهده)

زمینه و هدف: بیماری های عروق کرونر موجب مرگ و میر، ناتوانی و تحمیل هزینه های زیادی می شود. ارزش تشخیصی اسکن قلب برای تنگی عروق کرونر متفاوت گزارش شده است. هدف این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی اسکن در مقایسه با آنژیوگرافی است.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و جامعه آماری بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قلب ساری بودند. 115 بیمار که نتیجه آنژیوگرافی آن ها معلوم بود انتخاب شدند. داده های مربوط به عوامل خطر بیماری عروق کرونر به وسیله پرسش نامه، جمع آوری گشت. نتایج با استفاده از آزمون t و کای اسکور با SPSS و استفاده از شاخص های حساسیت و ویژگی و ارزش پیشگویی مثبت و منفی مقایسه شدند.

یافته ها: 62 نفر (9/53%) زن و میانگین و انحراف معیار سن بیماران 67/9±85/56 سال بود که در گروه نرمال و گروه مبتلا به بیماری عروق کرونر اختلاف معنی دار داشته است (001/0>P). فراوانی سایر عوامل خطرزا به ترتیب فشارخون بالا (7/55%)، سابقه خانوادگی بیماری قلبی (1/46%) و دیابت (33%) به دست آمد. بین فشارخون سیستولیک، کلسترول، HDL، LDL، تری گلیسیرید و شاخص توده بدنی با نتیجه آنژیوگرافی ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. حساسیت اسکن پرفیوژن میوکارد قلب در تشخیص بیماری عروق کرونر در مقایسه با آنژیوگرافی برابر با 84% و ویژگی آن برابر 92% به دست آمد؛ همچنین ارزش پیشگویی کننده مثبت 5/95% و ارزش پیشگویی کننده منفی 75% محاسبه شد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و بالا بودن میزان حساسیت و ویژگی اسکن پرفیوژن میوکارد در مقایسه با آنژیوگرافی، اسکن پرفیوژن میوکارد به عنوان روشی غیر تهاجمی در تشخیص تنگی عروق کرونر کمک کننده می باشد؛ ولی باید شرایط انتخاب بیماران استاندارد و بدون اوریبی در انتخاب باشد.

واژه‌های کلیدی: بیماری عروق کرونر، آنژیوگرافی، اسکن پرفیوژن میوکارد.
متن کامل [PDF 1008 kb]   (7748 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: قلب و عروق
دریافت: ۱۳۹۳/۸/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۵/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها