:: دوره 17، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1394 ) ::
دوره 17 شماره 3 صفحات 22-29 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه انگیزش در کار و معنویت در میان کادر پرستاری بیمارستان های شهر اصفهان با استفاده از مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت
محمدرضا دلوی، محترم جعفری* ، مظاهر گنجی
دانشجو، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران ، jaafary_mui_ac@yahoo.com
چکیده:   (4243 مشاهده)
زمینه و هدف: انگیزش در کار مجموعه ای از نیروهای درونی و بیرونی بوده که به عنوان امری مهم و ضروری در شغل پرستاران و سایر افراد ارائه دهنده خدمات به بیماران جهت ارائه کار دقیق و با کیفیت شناخته شده است. این مطالعه به منظور تعیین رابطه انگیزش در کار و معنویت در میان کادر پرستاری بیمارستان های شهر اصفهان با استفاده از مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت انجام گردید. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1393 بر روی 230 نفر از پرستاران، ماماها و بهیاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر اصفهان که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند انجام گردید. ابزار جمع آوری شامل پرسشنامه محقق ساخته شامل 64 سوال بر اساس مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت در حوزه ارتباطات فرافردی، درون فردی، میان فردی، برون فردی، انگیزش و فرا انگیزش و معنویت بود. یافته ها: در این مطالعه 230 نفر از پرستاران، ماماها و بهیاران شامل 57/8% (133 نفر) مرد و 42/2% (97 نفر) زن تحت مطالعه قرار گرفتند. ارتباطات فرافردی با بتای 0/86 بیشترین تأثیر را داشته و بعد از آن ارتباط درون فردی با بتای 0/70، ارتباط میان فردی و برون فردی با بتای 0/59 بر روی معنویت در کار اثر داشتند؛ همچنین متغیر معنویت در کار با بتای 0/667 به طور معنی داری بر انگیزش و فرا انگیزش موثر بود. ارتباط معنی داری بین مولفه های مدل انگیزش مبتنی بر معنویت با تحصیلات و سن افراد وجود نداشت نتیجه گیری: با توجه به تأثیرگذاری بیشتر ارتباطات فرا فردی و درون فردی در مقایسه با ارتباطات میان فردی و برون فردی در معنویت و انگیزش در کار پیشنهاد به ارتقای این ارتباطات توسط مدیران بیمارستان ها و بدین ترتیب افزایش انگیزش در کار با رهیافت معنویت می شود.
واژه‌های کلیدی: انگیزش، کادر پرستاری، معنویت، ارتباطات، بیمارستان
متن کامل [PDF 255 kb]   (769 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی
دریافت: ۱۳۹۳/۷/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۴/۵/۲


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها