:: دوره 15، شماره 6 - ( ویژه نامه تکمیلی 1392 ) ::
دوره 15 شماره 6 صفحات 101-107 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد در سال 1390
الهام شجاعی* ، اصغر بیاتی
، Shojaie.e@skums.ac.ir
چکیده:   (4520 مشاهده)
زمینه و هدف: بالا رفتن عزت نفس و تغییر نگرش در دانشجویان می تواند آنان را از آسیب های روانی مصون دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت نیمه تجربی بر روی 60 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام گرفت، بعد از اطمینان از همگن بودن جامعه، دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد (30 نفر) تقسیم شدند. یک پیش آزمون عزت نفس از طریق پرسشنامه ها ی کوپر اسمیت از آنها گرفته شد و سپس برای گروه مورد، برنامه آموزشی که شامل کارگاه آموزش مهارت های زندگی بود، ارائه شد. سپس از هر دو گروه پس آزمون عزت نفس براساس همان پرسشنامه گرفته شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. یافته ها: میانگین نمره گروه شاهد در پیش آزمون 6/8±3/30 و در پس آزمون 4/8±7/30 بود که تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (P>0.05). میانگین نمره عزت نفس گروه مورد قبل از آموزش 4/7±6/31 و بعد از آموزش 7/6±1/47 بود که نسبت به قبل از آزمون و هم چنین نسبت به گروه شاهد تفاوت معناداری نشان داد (P<0.001). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه باید آموزش مهارت های زندگی برای مقابله با مشکلات، کنترل خشم، انتقاد پذیری و افزایش اعتماد به نفس دانشجویان مورد توجه دانشگاه ها قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: مهارت های زندگی، عزت نفس، دانشجویان
متن کامل [PDF 296 kb]   (1792 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 6 - ( ویژه نامه تکمیلی 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها