:: دوره 15، شماره 6 - ( ویژه نامه تکمیلی 1392 ) ::
دوره 15 شماره 6 صفحات 53-59 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی آمادگی کاربران درمانی و اداری بیمارستان ولی عصر (عج) بروجن برای پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی
محمود مباشری، راضیه میرزائیان* ، مینا شیروانی، سیدیوسف ضیائی نژاد، محبویه حبیبی
، Email:rmirzaeian@yahoo.com
چکیده:   (4578 مشاهده)
زمینه و هدف: سنجش میزان آگاهی و دانش کاربران هنگام پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مبتنی بر فناوری روز دنیا از ضروریات است؛ بنابراین این پژوهش با قصد ارزیابی آمادگی و بررسی میزان آگاهی کاربران درمانی و اداری از سیستم اطلاعات بیمارستانی در هنگام پیاده سازی این سیستم انجام شده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی است که جامعه آن را کاربران درمانی و اداری بیمارستان ولی عصر(عج) بروجن تشکیل داده است. نمونه گیری به روش سرشماری و شامل 60 نفر از کاربران بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته مبتنی بر ارزیابی دانش رایانه ای کاربران (10 مولفه)، امکان آموزش مطلوب (10مولفه)، خود توصیف کننده بودن سیستم (12 مولفه) و مطابقت سیستم با نیازهای کاربران (19مولفه) براساس استاندارد ایزو 10/9241 استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره دانش رایانه ای کاربران 5/17±27/44، میانگین نمره آموزش مطلوب کاربران 38/8±36/45، میانگین نمره خود توصیف کننده بودن سیستم 57/15±34/47 و میانگین نمره مطابقت سیستم با نیازهای کاربران 00/15± 45/39 بود. همچنین بین دانش رایانه‌ای کاربران و امکان آموزش مطلوب آنان رابطه معنی داری وجود داشت (0/04=P) و بین دانش رایانه ای و خودتوصیف کننده بودن سیستم و نیز مطابقت با نیازهای کاربران رابطه معنی داری مشاهده شد (0/008=P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، مدیران و سیاستگذاران اجرایی در هنگام پیاده سازی خدمات فناوری در نظام سلامت باید به ارزیابی سطح دانش کاربر، شناسایی سیستم و رفع نیازهای کاربر از طریق سیستم توجه داشته تا در جهت افزایش بهره وری آن موثر باشند.
واژه‌های کلیدی: ارزیابی آمادگی، سیستم اطلاعات بیمارستانی، کاربران، دانش رایانه ای
متن کامل [PDF 220 kb]   (1106 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی
دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 6 - ( ویژه نامه تکمیلی 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها