:: دوره 15، شماره 4 - ( مهر،آبان 1392 ) ::
دوره 15 شماره 4 صفحات 26-34 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی سمیت سلولی و تغییر بیان پروتئینی ایجاد شده توسط نانوذرات نقره در اسپرم و بیضه موش صحرایی
سعید حبیبیان* ، فرنوش شادنوش، مهران عربی، بهناز صفار
گروه فارماکولوژی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران ، habibian@vet.sku.ac.ir
چکیده:   (7495 مشاهده)
زمینه و هدف: اگرچه امروزه به طور گسترده از نانو ذرات نقره در صنعت و پزشکی استفاده می گردد، اما هنوز اطلاعات اندکی درباره سمیت نقره خصوصاً بر سیستم تولید مثلی نر وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات سمی و تغییراتی که به واسطه نانو ذرات نقره در پروتئین های داخل سلولی، در دستگاه تولید مثلی نر ایجاد می گردد، انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه های تجربی 1،2 و 3 نانو نقره به صورت خوراکی به مدت 45 روز متوالی به ترتیب با غلظت ppm1، 10 و 20 داده شد. موش های صحرایی گروه 4 (گروه شاهد) نیز اتیلن گلیکول با غلظت ppm20 را به مدت 45 روز از راه دهان (گاواژ) دریافت کردند. نتایج بدست آمده از مطالعات روش سنجش میزان انتشار DNA (DNA Diffusion Assay) با آزمون آماری ANOVAو تست تعقیبی Tukey مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند؛ نتایج حاصله از انجام الکتروفورز نیز با استفاده از نرم افزار Image J مقایسه شدند. یافته ها: نتایج بررسی رخداد آپوپتوز به روش DNA diffusion assay در گروه های تجربی نشان دهنده افزایش معنی دار در تعداد اسپرم هایی داشت که آپوپتوز در آن ها رخ داده بود (05/0>P). همچنین نتایج بررسی تغییر بیان پروتئین ها در سلول های بیضه، افزایش بیان پروتئین های داخل سلولی با افزایش غلظت نانوذرات را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه نانو ذرات نقره می توانند موجب القای آپوپتوز در اسپرم و تغییر بیان پروتئین های سلولی در بیضه های موش های صحرایی شوند.
واژه‌های کلیدی: آپوپتوز، اسپرم، الکتروفورز، موش صحرایی، نانو نقره
متن کامل [PDF 283 kb]   (3287 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عفونی
دریافت: ۱۳۹۲/۵/۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۵/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۲/۵/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 4 - ( مهر،آبان 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها