:: دوره 15، شماره 2 - ( خرداد،تیر 1392 ) ::
دوره 15 شماره 2 صفحات 33-42 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه اعتیاد پذیری با ویژگی های شخصیت، همنوایی و جنسیت دانش آموزان پیش دانشگاهی
صادق باران اولادی، علی نویدیان* ، ذبیح اله کاوه فارسانی
2مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان،ایران ، E-mail:alinavidian@gmail.com
چکیده:   (9098 مشاهده)
زمینه و هدف: ویژگی های شخصیتی و همنوایی از عوامل روان شناختی مهم در گرایش به رفتارهای پر خطر از جمله اعتیاد به شمار می روند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتیادپذیری با شخصیت، همنوایی و نقش جنسیت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 118 دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی ناحیه 2 شهر کرمان با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت (فرم کوتاه)، همنوایی ال_72 و اعتیاد پذیری بود. داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و آزمون t مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بین همنوایی و اعتیاد پذیری رابطه مثبت معنادار وجود داشت (01/0>P). همچنین اعتیاد پذیری با ویژگی شخصیتی روان رنجوری رابطه مثبت و معنی‌دار و با ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن و توافق گرایی رابطه منفی معنی دار وجود داشت (01/0>P). نتایج تحلیل t نشان داد که از لحاظ همنوایی در بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد (05/0

P). نتیجه گیری: افراد همنوا و افرادی که از لحاظ شخصیتی آسیب پذیرند مستعد اعتیاد می باشند. بنابراین ضروری است که در برنامه های آموزشی، پیشگیری و درمانی اعتیاد بر این ویژگی های روانشناختی تأکید گردد.

واژه‌های کلیدی: اعتیاد پذیری، جنسیت، همنوایی، ویژگی های شخصیت.
متن کامل [PDF 205 kb]   (7926 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روان شناسی
دریافت: ۱۳۹۲/۲/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 2 - ( خرداد،تیر 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها