:: دوره 14، شماره 6 - ( بهمن،اسفند 1391 ) ::
دوره 14 شماره 6 صفحات 60-71 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی راهکارهای عملی دفع ایمن زباله بیمارستانی با استفاده از روش SWOT
بهمن بنائی قهفرخی، مهربان صادقی* ، سید راشد جزایری، نرگس ساکی نیا
1گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، E-mail: Sadeghi1ir@yahoo.com
چکیده:   (9990 مشاهده)
زمینه و هدف: زباله های بیمارستانی حاوی طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماریزا می باشند و به همین سبب در زمره زباله های خطرناک قرار می گیرند. در این پژوهش راهکارهای عملی دفع ایمن زباله های بیمارستانی با استراتژی SWOT (قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) در بیمارستان های شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این تحقیق نیمه تجربی در سال 1390 به صورت مداخله ای، از طریق تهیه چک لیست و همزمان نمونه‌گیری انجام گرفت. آنالیز به صورت غیر احتمالی در دو مرحله قبل و بعد از اجرای روش SWOT انجام شد. همچنین رتبه بندی مدیریت مواد زائد بیمارستانی تعیین گردید. برای تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری تی زوجی و کای دو استفاده شد. یافته ها: سرانه متوسط زباله های بیمارستانی به ترتیب برای قبل و بعد از دخالت SWOT معادل 36/2 و 15/2 Kg/d و چگالی 161 و 6/135 Kg/m3 بدست آمد. آزمون تی زوجی اختلاف بین میانگین میزان اجزای زباله را بعد از مداخله SWOT نسبت به قبل معنی دار نشان داد (001/0=P). بخش خطرناک زباله های بررسی شده 4% وزنی زباله را تشکیل داد. بر اساس نمره کسب شده فرآیند مدیریت مواد زائد در مجموعه بیمارستان های محدوده طرح با افزایش 8/6 امتیاز پس از دخالت برنامه SWOT از مرتبه متوسط (2/69 امتیاز) به مرتبه خوب (76 امتیاز) ارتقاء یافت. تیجه گیری: در مدیریت مواد زائد بیمارستانی باید یک برنامه اجرایی گسترده SWOT مد نظر قرار گرفته شود و آموزش پرسنل بیمارستانی و تشکیل تیم مدیریت پسماند در اولویت قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: زباله های بیمارستانی، نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها، دفع ایمن، بیمارستان های شهرکرد.
متن کامل [PDF 204 kb]   (10333 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: داخلی
دریافت: ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۲/۱/۱۱


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 6 - ( بهمن،اسفند 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها