:: دوره 15، شماره 5 - ( آذر ،دی 1392 ) ::
دوره 15 شماره 5 صفحات 90-96 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تغییر شاخص های عملکردی پس از پیاده سازی سیستم اطلاعات در بیمارستان سینا
مهدی رعدآبادی، حسین مبارکی* ، اصلان نظری، محمد بختیاری
گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، hmobaraki43@yahoo.com
چکیده:   (7174 مشاهده)
زمینه و هدف: سیستم اطلاعات بیمارستانی تکنولوژی ضروری برای مراقبت‌های بهداشتی محسوب می‌شود و در صورت بکارگیری صحیح می‌تواند منجر به بهبود شاخص‌های عملکردی بیمارستان شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تأثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی بر شاخص‌های عملکردی بیمارستان سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. روش بررسی: پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر در سال 1391 در 16 بخش بیمارستان سینا انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها فیش ثبت اطلاعات بود. کلیه اطلاعات مربوط به سیستم اطلاعات بیمارستان و همچنین شاخص‌های تخت بیمارستانی از روی اطلاعات بایگانی شده در واحد مدیریت آمار و اطلاعات بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌ تی زوج دو نمونه ای انجام گرفت. یافته ها: شاخص میانگین تخت روز اشغالی قبل از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی 3617/04± 81/5567 روز و بعد از استقرار به 2646/63±37/5066 روز کاهش یافت. شاخص ضریب اشغال تخت قبل از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی 44/11±43/74 درصد و بعد از استقرار به 62/14 ±5/76 % افزایش یافت. شاخص میانگین طول اقامت بیمار نیز قبل از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی 51/6 ± 31/8 روز و بعد از استقرار به 70/3 ± 46/6 روز کاهش پیدا کرد. همچنین شاخص فاصله چرخش تخت قبل از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی 02/1 ± 12/1 روز و بعد از استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی به 42/1 ± 64/1 روز رسید. بین شاخص فاصله چرخش تخت و سیستم اطلاعات بیمارستانی رابطه معناداری وجود داشت (03/0=P). نتیجه گیری: با توجه به نبود تأثیر بین سیستم اطلاعات بیمارستانی و شاخص‌‌های عملکردی بیمارستان، به نظر می‌رسد استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌ها نمی‌توانسته در بهبود شاخص‌‌های مزبور به نحو بارزی موثر واقع گردد.
واژه‌های کلیدی: سیستم اطلاعات بیمارستانی، شاخص‌های عملکردی، بیمارستان سینا
متن کامل [PDF 150 kb]   (1530 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر
دریافت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۸/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۲/۸/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 5 - ( آذر ،دی 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها