:: دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1383 ) ::
دوره 6 شماره 3 صفحات 21-32 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی و میزان آسیب های شغلی کادر پرستاری
علی محمد مصدق راد*
Academic member., Isfahan Univ Med. of Sci ، Email: mosadeghrad@mng.mui.ac.ir
چکیده:   (11048 مشاهده)
زمینه و هدف: ارگونومی علم اصلاح و بهسازی محیط کار، شغل و تجهیزات و تطابق آن با قابلیت ها و محدودیت های انسان است. بدون شک بکارگیری ملاحظات ارگونومیک و آموزش در این زمینه در هر سازمانی نقش به سزایی در مدیریت بهره وری آن سازمان دارد. عدم رعایت این ملاحظات منجر به کاهش انگیزه و بازده نیروی انسانی، افزایش میزان جابجایی و غیبت کارکنان و در نهایت کاهش اثر بخشی، کارآیی و بهره وری سازمان می گردد. این پژوهش توصیفی، مقطعی و بنیادی - کاربردی به منظور بررسی شرایط کاری کادر پرستاری، تعیین مشکلات کاری و آسیب های شغلی آنها و میزان آگاهی آنها از علم ارگونومی کاربردی در سال 1382 در واحدهای پرستاری سه بیمارستان آموزشی بزرگ اصفهان صورت گرفت. روش مطالعه: جامعه پژوهش شامل کلیه کادر پرستاری بیمارستان ها اعم از سرپرستاران، پرستاران، کمک پرستاران، بهیاران و کمک بهیاران (1274 نفر) می باشد که بر اساس نمونه گیری طبقه بندی شده سهمیه ای 499 نفر از آنها با استفاده از یک پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: میزان آگاهی پرستاران در زمینه ارگونومی با میانگین 76/0± 68/2 از 5 امتیاز در حد ضعیف، شرایط کاری پرستاران (از لحاظ روشنایی محیط کار، تهویه، گرمایش، سرمایش، آرامش، تجهیزات، محیط کار، وسایل حفاظتی و غیره) با میانگین 67/0±13/2 از 5 امتیاز در حد ضعیف و میزان مشکلات کاری و آسیب های شغلی با میانگین 91/0±07/2 از 5 امتیاز در حد کم ارزیابی شده است. بین میزان آگاهی کادر پرستاری از علم ارگونومی و میزان آسیب های شغلی از لحاظ آماری ارتباط معکوس و بین شرایط کاری و میزان آسیب های شغلی از لحاظ آماری ارتباط مستقیم معنی داری مشاهده شد. عدم رعایت ملاحظات ارگونومیک در ایستگاه های کاری پرستاری موجب اتلاف سالانه حداقل 5/27 واحد شمارش بهره وری نیروی انسانی شد. با استفاده از نتایج فوق می توان بیان نمود که بکارگیری ملاحظات ارگونومیک و فراهم نمودن آموزش های کافی در این زمینه و بهره گیری از وسایل و تجهیزات ایمنی نقش قابل ملاحظه ای در افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمان دارد. نتیجه گیری: بنابراین آموزش بهداشت حرفه ای باید یکی از اهداف عملیاتی دانشکده های پرستاری به طور اعم و بیمارستان ها به طور اختصاصی باشد و این مهم باید در برنامه ریزی های آموزشی منظور گردد.
واژه‌های کلیدی: آسیب های شغلی، ارگونومی، بیمارستان، کادر پرستاری
متن کامل [PDF 259 kb]   (5498 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۲


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1383 ) برگشت به فهرست نسخه ها